Burger menu icon
Sigla uab

Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială

Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială  şi-a început activitatea, în baza aprobării Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, începând din martie 2003.

Începând din anul 2004, cu participarea directă a CCDT,  a început şi pregătirea unui proiect  pentru competiţia deschisă prin  SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME FOR EUROPEAN RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (2002-2006). Acest proiect, numit pe scurt CAENTI, a fost câştigat în 2005 şi a debutat în martie 2006.  CAENTI - Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence, contract no: 029127, a fost un proiect care a beneficiat de o finanţare de 899 392 EURO. Coordonator general: Université de Franche-Comté - Franta, Maison des Sciences de l"Homme Claude Nicolas Ledoux.

În timp,  membrii CCDT  au aplicat  pentru granturile CNCSIS şi au contractat  alte proiecte din partea  unor beneficiari  de la nivel regional  şi naţional.  Lista   granturilor câştigate şi a principalele proiecte contractate  cuprinde: Utilizarea metodologiei Catalyse în studiul şi dinamizarea comunităţilor rurale, Grant CNCSIS 678/2004; Inteligenţă teritorială, matrice comunitară şi guvernare participativă. Investigaţii exploratorii şi de fundamentare în microregiunea Livezile-Rimetea, judeţul Alba, grant CNCSIS 286/2007; Studiu de fundamentare Plan Urbanistic Zonal Roşia Montană - centrul istoric (2007); Studiu privind aria caracteristică pentru peisaj cultural în zona Râpa Roşie, judeţul Alba (2007);  Studiu privind aria caracteristică pentru peisaj cultural în zona Ceru-Băcăinţi, judeţul Alba (2007).

Mai recent, membri ai CCDT au fost implicaţi în realizarea unor proiecte importante la nivelul comunităţii locale şi nu numai: Alba Iulia - Comunitate Locală Responsabilă - 2017, Contract nr. 88659 / 18.09.2017 cu Primăria Municipiului Alba Iulia în colaborare cu Grupul de Acţiune locală Alba Iulia Incluzivă; CITIZEU: The impact of Euroscepticism in the construction of Europe, Europe for Citizens Programme, colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia.

Principalele lucrări ştiinţifice publicate sunt:  Pascaru,  M., coord. (2005), Catalyse. Cunoaştere, participare şi dezvoltare în spaţiu comunitar, Cluj-Napoca, Editura Argonaut; Pascaru, M. (2006), Intelligence territoriale et gouvernance locale, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană; Pascaru, M. (2007), Habitatul risipit de globalizare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut; Pascaru, M., Buţiu, C.A. (2007), Restituirea rezultatelor şi dezvoltarea comunitară, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007; Pascaru, M., coord. (2010),  Inteligenţă teritorială, matrice comunitară şi guvernare participativă, Alba Iulia, Editura Aeternitas; Pascaru, M. (20013), Glocalizare românească. Impactul comunitar al proiectului Roşia Montană Gold Corporation, Cluj-Napoca, Editura Limes.

CCDT a fost membru activ în organizarea (şi  chiar organizatorul) unor conferinţe internaţionale precum: 1) Territoire, bien-être et inclusion social, 3-eme Colloque International du Réseau Européen d"Intelligence Territoriale, Université de Liège, 22-26 octombrie  2006; 2) Region, Identity and Sustainable Development, Alba Iulia, 20-23 Septembrie 2006; 3) Intelligence Territoriale et Gouvernance. Recherche-action participative appliquée au développement territorial, Huelva, 24-26 octombrie 2007.

Conferinţa Region, Identity and Sustainable Development, Alba Iulia, 20-23 Septembrie 2006 s-a organizat în cadrul proiectului Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence.

Principalele direcţii de activitate ale CCDT  sunt fost definite de următoarele coordonate: 1) cercetare ştiinţifică fundamentală pentru unificarea conceptuală şi metodologică în câmpul interdisciplinar al abordării dezvoltării teritoriale durabile; 2) cercetări cu caracter aplicativ, în raport  de cerinţele proiectelor în care CCDT este integrat  şi de cerinţele  partenerilor şi beneficiarilor; 3) acţiuni de animare şi dezvoltare teritorială în raport de cerinţele partenerilor şi beneficiarilor; 4) cercetări cu caracter didactic pentru ameliorarea conţinuturilor predate în cursurile tematice şi în vederea formării pentru cercetare a studenţilor şi masteranzilor.

 

 

Menţiuni în reviste şi lucrări de specialitate

 

 

Mureşan, M. (2007), „Conferinţa  internaţională CAENTI - Regiune, identitate şi dezvoltare durabilă - Alba Iulia, 20-23 septembrie 2006", în Sociologie Românească, 4/2006, pp. 185-188

Bădescu, I., Cucu-Oancea Ozana (2005), Dicţionar de sociologie rurală, Bucureşti, Editura Mica Valahie, p. 83